Våra tjänster
Vi utför bland annat:
  • Köksrenoveringar och köksbyte
  • Badrumsrenoveringar
  • Kakelsättning
  • Golvläggning både trä och laminat och klinker
  • Alla förekommande målnings arbeten
  • Tapetsering
Vårt geografiska arbetsområde är primärt Storuman men vi utför även arbete i Västerbottens inland.

Vi utför mestadels service-, reparations-, och tillbyggnadsarbeten. Nybyggnationen i trakten är liten, och därför gör vi väldigt få nybyggnationer men vi sätter gärna upp mindre byggnationer såsom garage och liknande.

Naturligtvis har vi en mycket ändamålsenlig servicebil.